Europees Hof van Justitie

Het Hof van Justitie ziet er, in samenwerking met de nationale rechters, op toe dat de lidstaten en de EU-instellingen de Europese verdragen en wetgeving correct en op een uniforme wijze toepassen. In het uiterste geval kan het een dwangsom of boete opleggen.

Elke belanghebbende – een individu, een bedrijf, een overheidsinstantie in een EU-land of een lidstaat – kan een zaak aanhangig maken indien schade is geleden als gevolg van een handeling of nalatigheid van een EU-instelling of haar personeel. Nationale rechters hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het Hof hoe EU-recht uit te leggen (prejudiciële vragen). 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, in 1952 opgericht en gevestigd in Luxemburg, bestaat inmiddels uit twee gerechtshoven: het Hof zelf en het Gerecht. Het Hof bestaat uit een rechter per EU-land en elf advocaten-generaal, het Gerecht heeft zevenenveertig rechters en zal vanaf 2019 zesenvijftig rechters hebben, twee rechters per EU-land.