Europese Gemeenschappen

Lange tijd waren het er drie:

  • de Europese Economische Gemeenschap, EEG (sinds het Verdrag van Maastricht Europese Gemeenschap of EG geheten),
  • de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en
  • de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (afgekort Euratom).

De EEG, later de EG, is begin jaren negentig opgegaan in de Europese Unie, hoewel de naam formeel nog bestaat. De EGKS is in 2002 opgedoekt. In het oprichtingsverdrag uit 1952 was al vastgelegd dat zij na vijftig jaar zou verdwijnen. Euratom bestaat nog wel. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in 2009 is de benaming Europese Gemeenschap verleden tijd. We spreken alleen nog maar van Europese Unie. Wel zo overzichtelijk.