Raad van Europa

Is géén instelling van de Europese Unie, niet te verwarren met de Europese Raad van regeringsleiders, of de Raad van Ministers die wel tot het institutionele raamwerk van de EU behoren.

De Raad van Europa is een club met een groter ledental en een kleiner takenpakket dan de EU. Hij bevordert vooral de pan-Europese samenwerking op juridisch, cultureel, economisch en sociaal terrein.

De Raad werd opgericht in 1949 en is gevestigd in Straatsburg. Inmiddels zijn 47 landen lid: alle landen in Europa minus Wit-Rusland en Vaticaanstad. Anders dan de EU bezit de Raad van Europa geen supranationale bevoegdheden. De afspraken die het Comité van Ministers maakt, worden vastgelegd in verdragen die door nationale parlementen moeten worden goedgekeurd.

Veruit het belangrijkste verdrag is het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Zie ook Europees hof voor de rechten van de mens en PACE.