Ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van alle officiële ontwikkelingshulp wereldwijd, met een totaal van 75,5 miljard in 2016. In de Consensus Europese ontwikkelingssamenwerking werd onlangs de internationale afspraak om 0,7 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingshulp te besteden herhaald. Nederland lukt dit helaas niet. Het gemiddelde ligt binnen de EU op 0,51 procent, flink te weinig dus.

Een percentage van deze ontwikkelingshulp wordt door de Europese Commissie besteed, onder meer via het Europees Ontwikkelingsfonds. In het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese Commissie staan armoedebestrijding en het behalen van de sustainable development goals centraal.

Daarnaast is er in de EU afgesproken dat al het andere beleid coherent met ontwikkelingsbeleid hoort te zijn. Helaas komt hier in de praktijk nog weinig van terecht. Multinationals kunnen nog altijd hun winsten onbelast wegsluizen uit ontwikkelingslanden, en dienen op het gebied van handel meer rekening te houden met de mensenrechten en arbeidsrechten van de producerende landen. (Zie sweatshop en conflictmineralen.)

Ook mag er meer waarde worden gehecht aan de belangen van ontwikkelingslanden in handelsovereenkomsten zodat die zich in de mondiale economie beter staande kunnen houden. (Zie Economisch Partnerschapsakkoord en everything but arms.)