Commissie (in het Europarlement)

De besluiten van het Europees Parlement worden voorbereid in parlementaire commissies. Met een kleine ‘c’, om verwarring te voorkomen met de ‘Commissie’ waarmee de Europese Commissie wordt aangeduid.

Het Europarlement telt op dit moment tweeëntwintig vaste commissies. Soms komen daar tijdelijke commissies bij, bijvoorbeeld als er een parlementaire enquête loopt. Alle commissies hebben een vierletterige afkorting. Zo heet de commissie Juridische Zaken JURI en de commissie Milieubeheer Volksgezondheid en Voedselveiligheid ENVI. De meeste Europarlementariërs zijn lid van één commissie en plaatsvervangend lid van een tweede.