Cofinanciering

Voor veel subsidies die de EU beschikbaar stelt, geldt de vereiste van medefinanciering. Wil een gemeente voor een werkgelegenheidsproject subsidie uit de Structuurfondsen verwerven, dan moet zij eerst een bijdrage uit nationale, regionale of lokale middelen op tafel leggen. De EU vergoedt vrijwel nooit honderd procent van de kosten.

Als subsidieontvangers moeten meebetalen, dan zullen zij zorgvuldiger en zuiniger zijn bij de selectie en uitvoering van projecten, zo is de redenering. Overigens kan de cofinancieringseis ook tot gevolg hebben dat Europese gelden helemaal niet worden uitgegeven.