Europese Centrale Bank

Onafhankelijke Europese instelling die de stabiliteit van de euro bewaakt en de eurobankbiljetten uitgeeft. Gevestigd in Frankfurt am Main, Duitsland.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een zeskoppige directie die samen met de presidenten van de centrale banken van de negentien eurolanden de Raad van Bestuur vormt. De belangrijkste taak van de Europese Centrale Bank is het beteugelen van de inflatie in de eurozone. Komt die boven de twee procent, dan schroeft de ECB de rente op. De afgelopen jaren is de ECB echter vooral geconfronteerd met een te lage inflatie of zelfs deflatie.

De ECB speelt een cruciale rol bij het bezweren van de eurocrisis die in 2010 uitbrak. Door verschillende opkoopprogramma’s (zogeheten ‘kwantitatieve verruiming’) probeert zij groei en inflatie aan te jagen, en te voorkomen dat landen en bedrijven een te hoge rente moeten betalen over hun leningen. Zo’n interventie is vloeken in de monetaire kerk. ECB-president Mario Draghi heeft de eurolanden daarom meermaals gemaand om hun economie te versterken zodat de centrale bank weer een ‘normaal’ monetair beleid kan voeren.

Met de oprichting van de bankenunie heeft de ECB er een nieuwe taak bij. Zij is voortaan de verantwoordelijke toezichthouder voor de banken binnen de bankenunie en kan banken bijvoorbeeld dwingen tot hogere kapitaaleisen zodat voorkomen wordt dat nationale toezichthouders een oogje dichtknijpen als een bank in hun land wankelt.