Grondoorzaken van migratie

Als gevolg van de migratiecrisis werkt de EU aan manieren om verdere migratie naar de EU af te remmen. Een van de middelen is het aanpakken van de grondoorzaken van migratie zoals ongelijkheid, instabiliteit en armoede. Dit beleid richt zich vooral op landen rondom de EU en op landen in Afrika. Eind 2015 en 2016 werd root causes of migration jargon in vrijwel alle communicaties en voorstellen op het gebied van buitenlandsbeleid.

GroenLinks vindt het een goede zaak dat er meer aandacht komt voor de grondoorzaken van migratie en de aanpak hiervan, maar is kritisch op het verschuivingen van ontwikkelingsgeld naar projecten die zich richten op het trainen van grenswachten of het anderszins moeilijker maken om te vertrekken. Door de grenzen te versterken pak je niet de grondoorzaken aan; het neemt de noodzaak om huis en haard te verlaten niet weg. Het vergroot enkel de kosten en gevaren voor migranten.

Zie Consensus Europese ontwikkelingssamenwerking en EU-noodfonds voor Afrika.