Lobby

Milieu- en mensenrechtenorganisaties, religieuze groeperingen, de auto-industrie en grote chemieconcerns – allemaal houden ze zich bezig met beleidsbeïnvloeding, lobby dus. Op zich geen probleem, zolang het maar in alle openheid gebeurt: met argumenten, niet met steekpenningen.

Het aantal lobbyisten in Brussel wordt geschat op ruim 37.000. Er zijn zo’n 11.000 lobby-organisaties actief. Dat dit schattingen zijn, komt doordat de lobbyisten (nog) niet verplicht zijn zich in te schrijven in het lobbyregister.