Roulerend voorzitterschap

De Europese Raad van regeringsleiders heeft een vaste voorzitter, Donald Tusk. Maar de meeste bijeenkomsten van de Raad van Ministers worden nog steeds geleid door een nationale bewindspersoon. Bij toerbeurt bekleden de lidstaten voor een half jaar het voorzitterschap. Zij leiden dan ook de talloze vergaderingen op diplomatiek en ambtelijk niveau, zoals die van Coreper.

De Raadsvoorzitter moet de besluitvorming in goede banen leiden, bijvoorbeeld door compromissen voor te stellen. Het succes van een voorzitter wordt doorgaans afgemeten aan het aantal grote of moeilijke besluiten dat onder diens leiding is genomen. Om te voorkomen dat een voorzitter zijn of haar eigen stokpaardjes berijdt, moeten achtereenvolgende Raadsvoorzitters met elkaar samenwerken. (Zie teamvoorzitterschap.)