Inbreukprocedure

Als een nationale regering zich niet aan de Europese regels houdt, kan de Europese Commissie ingrijpen door een inbreukprocedure op te starten. Ze stuurt eerst een waarschuwing en vervolgens een met redenen omkleed advies om iets te doen of te laten. Indien de lidstaat dit advies niet opvolgt, kan de Commissie naar het Europees Hof van Justitie stappen en haar gelijk daar afdwingen, op straffe van een dwangsom of boete.

Helaas komt het voor dat EU-landen lak hebben aan de uitspraken van het Hof. Zo oordeelde het Hof in de zomer van 2017 dat Polen per direct moet stoppen met het kappen in het Woud van Bialowieza. Het land heeft er tot nu toe geen gehoor aan gegeven.