Groenboek

Door de Europese Commissie gepubliceerde verkenning van een politiek vraagstuk.

‘Groen’ wil niet per se zeggen milieuvriendelijk, maar staat voor een nieuw, onontgonnen beleidsterrein. Een groenboek bevat doorgaans een waaier aan ideeën met het oog op openbaar debat. De bedoeling is dat belanghebbende organisaties en personen erop reageren.

Op een groenboek laat de Commissie vaak een witboek volgen, daarna komen concrete wetsvoorstellen. Als het beleid ondanks deze zorgvuldige voorbereiding toch verkeerd uitpakt, is het tijd voor een zwartboek. Maar dat wordt meestal door boze burgers geschreven.