Energie-Unie

De EU probeert het energiebeleid van lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Alle afspraken die de EU maakt op het gebied van energie vallen onder de noemer Energie-Unie.

Als het aan GroenLinks ligt wordt die naam omgedoopt tot Groene Energie-Unie, want fossiele brandstoffen voeren nog steeds de boventoon, ook bij het opzetten van nieuw energiebeleid. De Groenen vinden dat de EU bij het maken van nieuwe energieafspraken volledig moet inzetten op duurzame energie, energiebesparing en een Europees supergrid.

Zie ook winter package.