Supergrid

Slim energienetwerk. Om straks al onze stroom duurzaam op te kunnen wekken zijn grootschalige investeringen nodig in het netwerk dat deze energie transporteert. Een supergrid maakt het mogelijk om grote volumes aan elektriciteit over grote afstanden te transporteren; bijvoorbeeld van het zonnige Spanje naar het winderige Nederland en vice versa.

Een supergrid kan ook helpen bij het beter afstemmen van de vraag naar en het aanbod van duurzame stroom, door het slimmer maken van de energienetten en energiemeters. De wasmachine wordt dan bijvoorbeeld aangezet op het moment dat er een overschot aan energie is. En elektrische auto’s kunnen dan ook stroom leveren aan het energienet. Europese coördinatie en samenwerking is onontbeerlijk voor een supergrid.

Zie ook Energie-unie.