Europese Unie

Verregaande samenwerking van landen op het Europese continent. Begonnen in de jaren vijftig, met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1952) en de Europese Economische Gemeenschap (1958).

De naam Europese Unie is in 1993 ingevoerd, toen het Verdrag van Maastricht de Europese instellingen een fors aantal nieuwe taken gaf. De EU combineert supranationale besluitvorming met intergouvernementele besluitvorming.

De lidstaten zijn economisch en politiek zo sterk met elkaar vervlochten geraakt, dat onderlinge oorlogvoering ondenkbaar is geworden. Dat was precies het oogmerk van de voortrekkers van de Europese integratie, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nergens ter wereld is met zoveel succes, in de betrekkingen tussen staten, het recht van de sterkste vervangen door de sterkte van het recht.

Uniek kenmerk van de EU is ook de ontwikkeling van een grensoverschrijdende democratie. De EU heeft sinds de jongste uitbreiding 28 lidstaten: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Samen tellen zij een half miljard inwoners.