Begroting

De begroting van de Europese Unie bedraagt in 2017 ongeveer 158 miljard euro. Dat is één procent van wat we met z’n allen verdienen in de EU. Ter vergelijking: de Nederlandse overheid en sociale fondsen leggen een beslag van rond de veertig procent op het inkomen van de bevolking.

De inkomsten van de EU bestaan goeddeels uit contributies van de lidstaten. De uitgaven worden vastgelegd in een jaarlijkse begroting die binnen de grenzen moet blijven van de zevenjarige begrotingsplanning: het Meerjarig Financieel Kader.

Van de Europese uitgaven gaat 39 procent naar het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, 34 procent wordt gebruikt om armere lidstaten en regio’s te helpen hun economische achterstand in te halen, het zogeheten cohesiebeleid. Kleinere uitgavenposten zijn de subsidies voor onderzoek en innovatie, buitenlands- en ontwikkelingsbeleid, veiligheid en de administratiekosten van het ambtelijk apparaat.