Sjoemelsoftware

Illegale software die ervoor zorgt dat een auto ‘weet’ dat hij zich in een testsituatie bevindt. Wordt die testsituatie gedetecteerd, dat zorgt de sjoemelsoftware ervoor dat de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) lager is dan op de weg. Zo blijft de uitstoot onder de wettelijke norm en kan de auto de markt op. Tegelijk regelt diezelfde software dat de auto op de weg minder efficiënt rijdt en meer uitstoot dan toegestaan is.

Het voordeel voor de fabrikant is dat de auto minder onderhoud nodig heeft en ze minder onderdelen in hoeven te bouwen. Voor de volksgezondheid en het milieu heeft dit opportunisme hele andere gevolgen. Stikstofoxides zijn een van de belangrijkste veroorzakers van luchtverontreiniging. Met de ontdekking van sjoemelsoftware barstte het dieselschandaal in september 2015 los.