Stabilisatie- en Associatieovereenkomst

Opstapje naar het lidmaatschap van de Europese Unie voor landen op de westelijke Balkan. Een Stabilisatie- en Associatieovereenkomst (SAO) voorziet in handelsvoordelen en pre-toetredingssteun, maar stelt ook eisen op het vlak van democratisering, mensenrechten, corruptiebestrijding, samenwerking met de buurlanden en medewerking aan het Joegoslavië-tribunaal. Voor alle (potentiële) kandidaat-lidstaten op de westelijke Balkan zijn dergelijke overeenkomsten van kracht.

Niet te verwarren met associatieakkoorden die (in tegenstelling tot SAO's) niet te maken hebben met mogelijke uitbreiding van de EU.