Comitologie

Verzamelnaam voor de honderden comités van nationale ambtenaren en experts die de Europese Commissie bijstaan bij het uitwerken van Europese wetgeving. Zo worden de jaarlijkse visquota door zo’n comité vastgesteld, omdat je niet ieder jaar voor iedere vissoort nieuwe wetgeving kan maken. Als het Europees Parlement van mening is dat de nadere uitwerking van Europese wetten in gedetailleerde regels niet deugt, kan zij de Commissie terugfluiten, maar enkel door het voorstel te verwerpen, niet door het aan te passen.

Op de werkwijze van de comités is heel wat af te dingen. De besluitvorming is namelijk ondoorzichtig, wat lobbyisten veel mogelijkheden geeft om via achterkamertjes wetgeving te beïnvloeden. Regels die door middel van comitologie zijn vastgesteld hebben dezelfde waarde als de wetgeving die door het Europees Parlement is gegaan, maar toch zijn de notulen van de vergaderingen niet beschikbaar voor publiek en media.

Bas Eickhout wil meer openheid, zodat ook de nationale parlementen nauwkeurig toezicht kunnen houden op wat hun eigen nationale administratie in Brussel besluit. Ook ijvert hij ervoor democratische besluitvorming te waarborgen en dus terughoudend gebruik te maken van comitologie voor de verdere uitwerking van wetgeving, enkel in strikt noodzakelijke gevallen.