OLAF

Afkorting van Office Européen de Lutte Antifraude. Fraudebestrijdingsbureau van de Europese Unie.

Spoort fraude met Europese subsidies, douaneheffingen, btw en accijnzen op en pakt eurovalsemunters aan. Ieder jaar wordt er voor honderden miljoenen euro’s gesjoemeld met Europese subsidiegelden (in 2016 ging het om 631 miljoen, het jaar ervoor was het bijna een miljard euro).

Ook Europarlementariërs die de boel belazeren met Europees geld krijgen OLAF op hun dak. Zo bleek Marine Le Pen van het Franse Front National twee campagnemedewerkers op de loonlijst van het parlement te hebben gezet. Ze moest ruim drie ton terugbetalen.

De fraudebestrijders kwamen echter zelf ook in opspraak, toen zij de Belgische politie een huiszoeking lieten doen bij een journalist die uit een vertrouwelijk document had geciteerd. Dat leidde tot een veroordeling van België door het Europese Mensenrechtenhof. De Europese Commissie kondigde daarop een hervorming van OLAF aan om de grondrechten van verdachten beter te beschermen.

Volgens het Verdrag van Lissabon worden fraudezaken die OLAF blootlegt in de toekomst niet langer door nationale aanklagers voor de rechter gebracht, maar door een nog op te richten Europees Openbaar Ministerie.