Blokkerende minderheid

Een minderheid van lidstaten in de Raad van Ministers die groot genoeg is om een besluit bij gekwalificeerde meerderheid tegen te houden. Een blokkerende minderheid moet bestaan uit minstens vier EU-lidstaten die samen meer dan 35 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen.