Investor State Dispute Settlement

ISDS geeft buitenlandse bedrijven (‘investeerders’) de mogelijkheid om schadeclaims in te dienen als overheden de handel belemmeren. ISDS staat vaak in handelsverdragen met ontwikkelingslanden om de rechten van de investeerder te beschermen als de overheid in een land onbetrouwbaar is. De schadeclaims worden beoordeeld door private advocaten, achter gesloten deuren en zonder rechterlijk toezicht.

ISDS of de aangepaste vorm Investment Court System (ICS) duikt echter ook op in nieuwe Europese handelsakkoorden als CETA en TTIP. Dat is opmerkelijk, want de deelnemende landen hebben een betrouwbare overheid. Waarom zou een buitenlands bedrijf dan via een speciaal arbitragemechanisme moeten procederen en kan het niet – zoals binnenlandse bedrijven – naar een lokale rechter stappen? ISDS kan een land miljarden euro’s kosten aan schadevergoeding en is daarom een van de meest controversiële onderdelen in TTIP en CETA.