International Civil Aviation Organization

ICAO is de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Deze organisatie maakt bijvoorbeeld wereldwijde afspraken over veiligheid en navigatie. Sinds 1997 heeft ICAO (via het Kyotoprotocol) ook de opdracht om de CO2-uitstoot van de internationale luchtvaart terug te dringen. Tot groeiende ergernis van veel Europarlementariërs gebeurde er vervolgens vrijwel niets. En dus heeft de EU uiteindelijk, tot groot ongenoegen van China, India, de VS en alle luchtvaartmaatschappijen zelf stappen gezet via het EU ETS. Dat is mede te danken aan Bas Eickhout, die over de wetgeving onderhandelde namens de Europese Groenen. Uit angst voor het feit dat luchtvaartmaatschappijen straks voor alle vluchten van en naar Europa emissierechten moeten kopen, is er eindelijk wat schot ingekomen bij ICAO.
Zie ook CORSIA.