Witboek

Een door de Europese Commissie opgesteld document met beleidsvoorstellen op een bepaald terrein. Het Europees Parlement spreekt zich in een resolutie uit over de inhoud van een witboek. Aan de hand van deze resolutie en de reactie van de Raad van Ministers werkt de Commissie de voorstellen uit tot concrete richtlijnen of verordeningen. Een witboek wordt vaak voorafgegaan door een groenboek.