Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals zijn opgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Deze doelen voor duurzame ontwikkeling volgen de Millenniumdoelstellingen (ook van de VN) op. Waar de Millenniummdoelstellingen vooral over armoedebestrijding gingen, hebben de SDG’s een bredere benadering: van gendergelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering tot honger de wereld uit voor 2030. Dan wordt de balans opgemaakt.

Sceptici bestempelen de SDG’s als een onhaalbare stip aan de horizon, maar de afspraak helpt om ambitieuze doelen te kunnen stellen in bijvoorbeeld het Europees Parlement. Alle landen die lid zijn van de VN, dus ook de EU-lidstaten, hebben zich immers aan deze doelen gecommitteerd.