Single permit

Oftewel de ‘enkele vergunning voor verblijf en werk in de EU’. De single permit betekent dat arbeidsmigranten van buiten de EU in één aanvraagprocedure een verblijfs- en werkvergunning krijgen en in het bezit komen van dezelfde rechten als Europese burgers op het vlak van loon, sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden.