Verdragswijziging

De afgelopen decennia was de Europese Unie zich vrijwel onafgebroken aan het reorganiseren. Na de moeizame totstandkoming van het Verdrag van Lissabon, dat in 2007 in de plaats kwam van de mislukte Europese Grondwet, stelden veel regeringen dat het gedaan zou zijn met het gesleutel aan de verdragen waarop de Europese samenwerking is gebaseerd.

Bij grote nieuwe ontwikkelingen zoals de eurocrisis stuitten regeringsleiders regelmatig op de grenzen van het Verdrag van Lissabon. Er werd besloten tot een beperkte verdragswijziging om het permanente noodfonds voor de eurozone (het Europees stabiliteitsmechanisme) mogelijk te maken. Voor een eerlijker belastingbeleid of om grote te stappen te zetten om het democratisch tekort te verkleinen zou het Verdrag grondiger herzien moeten worden. De angst voor jarenlange discussies, moeilijke ratificaties met mogelijke referenda weerhoudt veel nationale regeringen daarvan.