Carbon bubble

Om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden, mogen we nog maar beperkt CO2 uitstoten. Het probleem is echter dat veel energiebedrijven (en de financiële instellingen die daarin investeren) hun gas-, olie- en kolenvoorraden als bezittingen op de balans laten staan, terwijl die op termijn in de grond moeten blijven zitten en daarmee dus waardeloos worden.

Het gevolg is dat er een CO2-luchtbel of carbon bubble ontstaat in ons financiële systeem, met grote financiële gevolgen als deze luchtbel knapt. GroenLinks wil daarom dat de EU maatregelen neemt zodat de risico's van klimaatverandering worden opgenomen in het beleid van onder andere banken, bedrijven en toezichthouders.