Verordening

Europese wet die rechtstreeks bindend is voor burgers, bedrijven en lidstaten. Een verordening hoeft dus, anders dan een richtlijn, niet eerst door lidstaten te worden omgezet in nationale wetgeving, alvorens er rechten en plichten uit voortvloeien.