Teamvoorzitterschap

De lidstaten die achtereenvolgens een half jaar lang het roulerend voorzitterschap van de Raad van Ministers bekleden, moeten in trio’s (in Brussel heet dat met een Russisch leenwoord trojka) samenwerken. Zij maken onder meer een gezamenlijk werkprogramma. Kleinere landen kunnen voorzitterstaken overdragen aan een grotere teamgenoot. Zo zat Nederland van 1 januari tot 30 juni 2016 in de trojka met Malta en Slowakije.