Uitbreiding

De Europese integratie begon in de jaren vijftig met zes landen, waaronder Nederland. Inmiddels, na de toetreding van Kroatië in 2013, zijn 28 landen lid van de Europese Unie.

Zeven andere landen willen toetreden. Deze uitbreiding illustreert de aantrekkingskracht van de EU als zone van vrede en welvaart, maar is ook haar achilleshiel. Veel burgers uit de oude lidstaten voelen geen enkele lotsverbondenheid met nieuwkomers als de Roemenen. ‘Uitbreidingsmoeheid’ voedt de euroscepsis.

Ook politici zijn terughoudender geworden. Zij voelden zich belazerd door Roemenië en Bulgarije, die in 2007 lid werden van de EU. Boekarest en Sofia beloofden een stevige aanpak van corruptie en georganiseerde misdaad, maar lieten het afweten toen het EU-lidmaatschap was binnengesleept. Als landen eenmaal lid zijn, is het moeilijker om ze aan te spreken op gebreken in de rechtsstaat.