Gekwalificeerde meerderheid

Extra zware meerderheid voor het nemen van besluiten in de Raad van Ministers.

Een gekwalificeerde meerderheid bestaat uit minimaal 55 procent van de EU-landen die ten minste 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Heeft het voordeel dat de Raad moet blijven onderhandelen tot er een compromis ligt met een breed draagvlak, terwijl tegelijk een veto van een enkele lidstaat niet alles kan verlammen.

Sinds het Verdrag van Lissabon is de gekwalificeerde meerderheid (in combinatie met medebeslissingsrecht voor het Europees Parlement) de standaardprocedure voor de aanname van wetten. Ook over gevoelige onderwerpen als misdaadbestrijding en migratie besluiten de nationale ministers voortaan per gekwalificeerde meerderheid.