PACE

Italiaans voor ‘vrede’, maar ook de fraaie Engelstalige afkorting van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Deze bestaat uit nationale parlementariërs, die vier keer per jaar een week bijeenkomen in Straatsburg. De Nederlandse delegatie bestaat uit zeven afgevaardigden, vier uit de Tweede Kamer en drie uit de Eerste Kamer, verdeeld over verschillende partijen.

PACE mag, anders dan het Europees Parlement, geen wetten maken, maar speelt wel een belangrijke rol bij het bewaken van de mensenrechten in Europa. PACE kiest ook de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.