Duurzame ontwikkeling

Het Brundtland-rapport uit 1987, geschreven door een VN-commissie onder leiding van de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland, riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. Het invloedrijke rapport, getiteld Our common future, definieerde dit begrip als volgt:

"Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien."

Voor deze toekomstige generaties bevat het Verdrag van Lissabon een mooie boodschap:

"[De Europese Unie] zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van (...) een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu’.

Ook de EU2020-strategie heeft duurzame groei als doelstelling. Duurzame ontwikkeling is dus zeker geen symboolpolitiek, maar een belangrijke leidraad bij Europees beleid. Het is echter geen waterdichte garantie tegen onduurzame beleidskeuzes van de EU.