CORSIA

Afkorting van Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Internationaal systeem dat luchtvaartmaatschappijen verplicht hun uitstoot gedeeltelijk te compenseren.

Na jarenlang de dans ontsprongen te zijn, lijkt de internationale luchtvaartsector eindelijk in actie te komen tegen de stijgende CO2-uitstoot. In 2021 moet CORSIA van start gaan. Over belangrijke ‘details’ moet de komende paar jaar nog overeenstemming gevonden worden.

Er is nu al veel aan te merken op het plan. Er moet vele malen meer gebeuren, maar het is een eerste stap. Luchtvaartmaatschappijen gebruiken de internationale ontwikkelingen echter om te pleiten voor het opheffen van striktere EU-regelgeving. Bas Eickhout doet er alles aan om daar een stokje voor te steken.

Zie ook International Civil Aviation Organization.