CO2

Koolstofdioxide. De bekendste veroorzaker van de klimaatcrisis.

Door de verbranding van fossiele stoffen zoals olie en kolen, wordt dit stofje in de atmosfeer uitgestoten. CO2 is niet giftig – we ademen het allemaal uit – en zonder het natuurlijke broeikaseffect zou leven op aarde een stuk minder aangenaam zijn, maar de verbranding van fossiele brandstoffen veroorzaakt een continue stijging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, waardoor de aarde opwarmt.

Naast CO2 zijn er ook andere broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatcrisis, zoals methaan (CH4) en lachgas (N2O). In de afgelopen honderdduizend jaar is de concentratie CO2 nog nooit zo hoog geweest als nu. Het beste middel tegen de verbranding van fossiele brandstoffen is om degene die ze verbrandt verantwoordelijk te houden voor de maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door emissiehandel weer op de rails te krijgen.

Zie ook CO2-opslag, IPCC en klimaatverandering.