Pulsvissen

Een vistechniek waarbij platvis met behulp van stroomschokken in het net wordt gedwongen. Bij deze pulskor-techniek is het materieel lichter dan bij de traditionele boomkor, waarbij een zwaarder sleepnet over de zeebodem getrokken wordt. De bodem wordt zo minder beschadigd en er wordt minder brandstof gebruikt. Ook lijkt er beduidend minder bijvangst te zijn. Er zijn echter nog vragen over de langetermijneffecten van elektrisch vissen, zoals mogelijke negatieve effecten op voortplanting bij sommige vissoorten en ander zeeleven.

GroenLinks pleit voor duurzame visserij. Met strikte visquota moeten we ervoor zorgen dat overbevissing ingedamd wordt. Binnen die quota moet er verder zo gevist worden, dat het zo min mogelijk schade aan de natuur toebrengt. GroenLinks ziet de mogelijke potentie van pulsvissen, maar wil eerst gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische neveneffecten voordat de technologie volledig wordt toegestaan. Vandaar dat GroenLinks zich in Europa hard maakt voor beperkte toelating, zodat we voldoende data kunnen verzamelen om grondig onderzoek te doen.