Business as usual-projecten

Er zijn in Brussel heel wat belanghebbenden bij de status quo; dat dingen blijven zoals ze zijn.

Vaak vergen veranderingen in het algemeen belang – zoals bijvoorbeeld het tegengaan van klimaatverandering – een investering van bedrijven en overheden. Initiatieven om zaken te veranderen, stuiten dan ook vaak op een lobby die zich inzet om business as usual vooral business as usual te laten blijven.

Een voorbeeld daarvan is de jarenlange worsteling voordat de real driving emissions konden worden ingevoerd. Jaren wist de autolobby die buiten de deur te houden. Uiteindelijk was er het dieselschandaal voor nodig om auto’s op de weg te testen.