Ultimate beneficial owner

Uiteindelijk belanghebbende.

Wanneer de eigenaar van een bedrijf zelf een bedrijf is waarvan de eigenaar ook een bedrijf is en daar de eigenaar van een bedrijf is, dan ben je een heel eind weg om te weten wie nou echt de baas is en waar de winst terechtkomt. Criminelen kiezen vaak voor een lange trits aan bedrijven of trusts om zo hun foute praktijken te maskeren. Miljarden worden jaarlijks wereldwijd aan het zicht onttrokken, en daarmee ook aan de belastingen.

De ubo, jargon voor de uiteindelijk belanghebbende, is een mens van vlees en bloed achter een bedrijf of trust. Inmiddels is er op voorstel van Judith Sargentini een ubo-register, want weten wie de ubo is, is van cruciaal belang om witwassen, de financiering van terrorisme en belastingontwijking en -ontduiking tegen te gaan.