Biodiversiteit

De totale verscheidenheid van planten, dieren en micro-organismen op aarde.

Planten en dieren in een ecosysteem zijn van elkaar afhankelijk om te kunnen voortbestaan. Er geldt kort gezegd: hoe meer biodiversiteit, hoe beter. Momenteel is echter sprake van het uitsterven van soorten op ongelofelijk grote schaal. Wetenschappers praten al over een nieuw tijdperk: het Antropoceen, en waarschuwen voor een zesde massa-extinctie. Soorten verdwijnen momenteel minimaal honderd keer sneller dan zou gebeuren zonder milieuvervuiling, overbevolking en overexploitatie. Kortom, zonder menselijk toedoen.

Ook binnen de EU is het verlies van biodiversiteit een groot probleem. Zestig procent van de plant- en diersoorten en 77 procent van de natuurlijke leefgebieden hebben een slechte status. De EU heeft zichzelf als doel gesteld om in 2020 het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, maar om dat te bewerkstelligen moet er veel meer gebeuren dan nu het geval is.

Belangrijk zijn de vogel- en habitatrichtlijnen waarin is vastgelegd welke dier- en plantensoorten en welke leefomgevingen (habitats) beschermd moeten worden op het grondgebied van de EU. Het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden is daar het resultaat van. EU-landen voeren deze regels echter niet of slecht in, waardoor het in de praktijk lijkt alsof ze niet werken. Bas Eickhout blijft daarom hameren op strenger toezicht van de Europese Commissie.

Er zijn echter nog veel meer manieren waarop de EU het verlies aan biodiversiteit tegen kan gaan. Via goed klimaat-, visserij- en landbouwbeleid bijvoorbeeld. Ook handel in wilde dieren is trouwens een grote boosdoener. De EU maakt onder andere deel uit van CITES om dat tegen te gaan (zie schubdier).