Belastingontwijking

Multinationals en vermogende personen wringen zich in de vreemdste bochten om zo min mogelijk belasting te betalen. Zo berekende de Europese Commissie dat het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor Apple in 2014 in Ierland was gedaald tot 0,005 procent. Gewone werknemers, consumenten en kleine bedrijven betalen heel wat hogere percentages.

Dankzij talloze onthullingen van klokkenluiders en journalisten in onder andere Luxleaks, Panama Papers en Paradise Papers is er grote politieke druk ontstaan om belastingontwijking aan te pakken. Dit heeft tot een aantal aanscherpingen van Europese wetten geleid die belangrijke routes voor belastingontwijking afsnijden.

Belangrijke maatregelen zoals een zwarte lijst voor belastingparadijzen en verplichte transparantie over belastingafdrachten per land en een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting laten nog op zich wachten.

De voortgang is traag omdat belastingwetgeving met unanimiteit moet worden besloten. Landen als Nederland, Luxemburg of Ierland frustreren al jaren de aanpak van belastingontwijking in de Raad. Een manier voor de EU om multinationals toch te dwingen tot een eerlijke bijdrage is het toepassen van staatssteunregels. Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging heeft op deze manier Ierland, Nederland en Luxemburg gedwongen om te weinig betaalde belasting door Apple, Starbucks en Fiat alsnog te heffen.