Europese verkiezingen

Eens in de vijf jaar kiezen de inwoners van de EU-lidstaten een nieuw Europees Parlement.

Van ieder EU-land staat van tevoren vast hoeveel zetels het te verdelen heeft. Zo heeft Nederland nu 26 zetels, Duitsland 96 en Malta 6 (zie zetelverdeling). De verkiezingen worden volgens nationale regels gehouden met kandidatenlijsten per land.

Sinds 2014 mogen de Europese politieke partijen ieder een topkandidaat naar voren schuiven om voorzitter van de Europese Commissie (zie Jean-Claude Juncker) te worden. Zo is het voorzitterschap dus in handen van het Europees Parlement in plaats van in handen van de lidstaten. Geen wonder dat sommige regeringsleiders broeden op plannen om het systeem met topkandidaten te dwarsbomen. Ze willen liever in achterkamertjes een voorzitter voor de Europese Commissie bedisselen.

Als het aan GroenLinks ligt, komen er voor een aantal zetels in het Europees Parlement grensoverschrijdende kieslijsten, die politieke partijen uitdaagt om samen op te trekken met hun Europese geestverwanten. De Nederlandse kiezer kan dan niet alleen op een GroenLinkser stemmen, maar ook op een Duitse of Franse kandidaat van de Europese Groene Partij. Het zijn immers Europese verkiezingen.

De eerstvolgende verkiezingen zijn waarschijnlijk op donderdag 23 mei (in Nederland) en zondag 26 mei (in veel andere Europese landen) 2019.