Harmonisatie

Het gelijktrekken van uiteenlopende nationale regels door deze te vervangen door eenvormige Europese regels. Dit vergemakkelijkt het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen op de interne markt. Zo vindt de Europese wetgeving over milieu en consumenten haar oorsprong in het streven naar harmonisatie.

Het bedrijfsleven lobbyt vaak voor ‘maximumharmonisatie’: Europese regels waar de lidstaten niet bovenuit mogen gaan. Vanuit het oogpunt van subsidiariteit valt er meer te zeggen voor ‘minimumharmonisatie’. Dan houden nationale regeringen en parlementen de vrijheid om verdergaande normen te hanteren. Landen die voorop durven lopen, kunnen dan de stoot geven tot een aanscherping van de Europese normen. Zo is de verplichte katalysator voor auto’s het resultaat van het Nederlandse koploperschap in de vorige eeuw.