Europol

Europese politiedienst voor het uitwisselen en analyseren van informatie over zware criminaliteit en terrorisme, gevestigd in Den Haag.

Sinds januari 2010 heeft Europol een uitgebreider mandaat doordat het een volwaardig Europees agentschap is geworden. Europol heeft nu meer mogelijkheden om ondersteuning te geven aan nationale politiediensten.