Pre-toetredingssteun

Financiële en technische hulp die de Europese Unie verleent aan kandidaat-lidstaten en aspirantlidstaten, opdat zij de vele Europese regels kunnen naleven.

De pre-toetredingssteun bedraagt voor de verschillende landen samen ongeveer anderhalf miljard euro per jaar en gaat vooral op aan milieu-investeringen, infrastructuur, grensoverschrijdende samenwerking en de opbouw van een competent ambtelijk en justitie-apparaat.