Behandelvoorbehoud

Instrument waarmee het Nederlandse parlement invloed uitoefent op de Europese besluitvorming. Als de Eerste of Tweede Kamer een behandelvoorbehoud maakt bij een Europees wetsvoorstel, mag de regering niet meewerken aan besluitvorming daarover in Brussel totdat zij er met de Kamer over gedebatteerd heeft.