Artikel 7-procedure

Lidstaten die zich schuldig maken aan een ‘ernstige en voortdurende schending’ van de waarden van de Europese Unie, kunnen geschorst worden. Zij verliezen dan onder meer hun stemrecht in de Raad van Ministers. Deze schorsingsclausule werd ingevoerd met het Verdrag van Amsterdam uit 1997. Het Verdrag van Nice voegde er zes jaar later een waarschuwingsclausule aan toe, om ook dreigende mensenrechtenschendingen te kunnen aanpakken.

Voor de toepassing van deze clausules is echter een zware meerderheid nodig, zowel in de (Europese) Raad als in het Europarlement, waardoor zij in de praktijk nog nooit zijn geactiveerd. Het Europarlement gebruikt zijn recht om de waarschuwingsprocedure in gang te zetten wel als pressiemiddel, door ermee te dreigen in resoluties over lidstaten waar bijvoorbeeld de persvrijheid gevaar loopt.

Judith Sargentini onderzoekt als rapporteur van het Europarlement of de staat van de rechtsstaat en democratie in Hongarije ertoe leidt dat de schorsingsclausule in werking gesteld kan worden.

Zie ook Kader ten behoeve van de rechtsstaat in de EU.