Europees burgerinitiatief

Poging om ‘Europa dichter bij de burger te brengen’. Europeanen mogen een wetsvoorstel op de agenda van de Europese instellingen zetten, als zij daarvoor één miljoen handtekeningen uit minstens zeven verschillende EU-landen hebben verzameld.

Op papier sympathiek, maar beleidsmakers slaagden erin om de criteria om mee te doen zo strak mogelijk te interpreten. In sommige landen moet je zelfs een kopie van je paspoort insturen om te mogen tekenen.

Tot nu toe haalden maar drie burgerinitiatieven die drempel. Vervolgens moet de Europese Commissie binnen drie maanden besluiten of zij het initiatief omzet in een formeel wetsvoorstel. Een weigering dient beargumenteerd te worden. De indieners van het initiatief mogen hun zaak ook bepleiten in het Europees Parlement.