Diensten van algemeen economisch belang

Eurojargon voor diensten die zich op de grens van overheid en markt bevinden.

Ze worden vaak uitgevoerd door commerciële ondernemingen, maar de overheid heeft een stevige vinger in de pap om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de diensten te garanderen. Denk aan post, energie, telecommunicatie, maar ook aan sociale woningbouw. Voor deze diensten gelden in principe de regels van de interne markt, maar het Verdrag van Lissabon stelt dat aan nationale overheden de ruimte toekomt om ze naar eigen inzicht te organiseren.