Dwangsom

De EU kan een boete of dwangsom opleggen aan lidstaten die de Europese regels niet naleven. Een boete moet sowieso worden afgerekend, een dwangsom moet betaald worden zolang de overtreding voortduurt.

De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de ernst en duur van de overtreding en van de grootte en welvaart van de lidstaat. Voor Nederland zou de dwangsom op kunnen lopen tot een kwart miljoen euro. Per dag, welteverstaan.

Maar die dwangsom heb je als land niet zomaar aan je broek, er gaat een langdurige inbreukprocedure aan vooraf. Als een vermanende brief niet helpt, worden hardnekkige overtreders door de Europese Commissie voor het Europees Hof van Justitie gedaagd.

Komt het tot een veroordeling, dan kan het Hof op verzoek van de Europese Commissie daar dan een financiële sanctie aan verbinden. Zo kreeg Italië in 2014 een megaboete van 40 miljoen euro en een halfjaarlijkse dwangsom van 42,8 miljoen wegens de afvalcrisis in Campania.